Välkommen till E-CO2

E-tjänsten för rapportering av växthusgaser för anläggningar som ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter.