Välkommen till E-CO2

E-tjänsten för rapportering av växthusgaser från anläggningar som ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) i Sverige.

Logga in i E-CO2

Du kan få tillgång till E-CO2 på två sätt:

  1. Skicka in en fullmakt till Naturvårdsverket.
  2. Be en kollega som redan har tillgång till E-CO2 att skapa en användare åt dig. De allra flesta användare i E-CO2 har behörighet att skapa nya användare.

Vad som ska framgå av fullmakten samt hur användare skapas beskrivs i den generella användarmanualen till E-CO2.

Läs mer om utsläppshandel

Här hittar du användarmanualer till E-CO2